ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ขบวนการเครือข่ายสหกรณ์ จ.เลย ได้จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ขบวนการเครือข่ายสหกรณ์จ.เลย ได้จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในวันนั้นได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กิจกรรมกีฬา และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด