ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

เลขบัญชีธนาคาร

การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เพื่อซื้อหุ้นฝากเงิน หรือชำระหนี้เงินกู้ โดยผ่านธนาคารต่างๆ ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย ออมทรัพย์

403-1-09047-1

ธนาคารกรุงไทย สาขาด่านซ้าย ออมทรัพย์

433-1-08904-5

ธนาคารกรุงเทพ สาขาเลย สะสมทรัพย์

332-0-32382-1

ธนาคารกรุงเทพ สาขาวังสะพุง สะสมทรัพย์

416-037459-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเลย ออมทรัพย์

648-2-00096-5